Podporují nás:

logo MSMT

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační titul na rekonstrukce a budování sportovišť

Nový dotační titul vyhlásilo MMR pro obce od 3 do 10 tis. obyvatel na rekonstrukce a vybudování sportovišť nebo multifunkčních hal.
Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.
Lhůta pro doručení žádostí: zahájení příjmu žádostí 9. června 2020, ukončení příjmu žádostí 28. srpna 2020.