Podporují nás:

logo MSMT

Informace pro TJ a SK

Zveřejněna Výzva MŮJ KLUB 2021

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2021, která se zaměřuje na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jež se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020.
Veškeré informace k Výzvě MŮJ KLUB 2021 naleznete na: číst dále

Prodloužení termínu podávání žádostí v programu COVID-Sport do 30. září

Národní sportovní agentura zveřejnila dodatek č. 2 k Výzvě dotačního neinvestičního programu COVID-Sport, kterým prodlužuje možnost podávání žádostí do 30. září 2020. čtěte více

DOVOLENÁ - kancelář uzavřena

Ve dnech 10. 8. - 26. 8. bude z důvodu dovolené kancelář uzavřena.

Pozvání na Valnou hromadu Sportovní unie okresu Domažlice

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi Vás pozvat na řádnou VH SUOD, která se bude konat v úterý 8. září od 17:00 h v Městské sportovní hale v Domažlicích, Fügnerova 647 - viz. pozvánka
Těšíme se na Vaší účast.
Zdeněk Kubalík

Pozvání na ROADSHOW Národní sportovní agentury

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi Vás pozvat na Roadshow NSA pro zástupce sportovních klubů a organizací Plzeňského kraje, která se uskuteční v termínu dne 18. 8. 2020 od 16:30 h v aule Západočeské univerzity v Plzni, ul. Jungmannova 153/1 (jedná se o akci, která měla proběhnout v březnu a musela být přesunuta).
Potvrďte účast do 7. srpna 2020 na email: chladkova @ agenturasport.cz viz. pozvánka 
Se sportovním pozdravem
Zdeněk Kubalík 

Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví se týká i sportovních akcí

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 7. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN dochází k opětovnému zpřísnění pravidel souvisejících s epidemií COVID-19, a to mj. právě ve vztahu ke sportu a spolkové činnosti, a to s účinností ode dne 27. 7. 2020 od 0:00 hodin do odvolání. čtěte více

Memorandum o spolupráci má pomoci rozvoji sportovní infrastruktury v ČR

V pondělí 20. července došlo k slavnostnímu podepsání Memoranda o spolupráci mezi Národní sportovní agenturou, Českým vysokým učením technickým v Praze, Českou Komorou Architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Signatáři memoranda se budou podílet na přípravě technokraticky objektivních materiálů, které budou sloužit jako podklad pro rozvoj sportovní infrastruktury v České republice. čtěte více

Od 1. 7. došlo ke změně sazby DPH z 15 % na 10 % u vybraných činností sportu

Od prvního července vstupuje v platnost návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony a výrazně se dotýkají i sportovního prostředí. Týká se zejména sportovních organizací organizující sportovní události, společností provozující lyžařské areály, turecké lázně, sauny nebo solné jeskyně. čtěte více

Pozor na čestná prohlášení u žádostí o dotace

Ovětře si prohlašované skutečnosti na úřadech, sankce mohou být vážné. Předně je potřeba zdůraznit, že nezáleží na tom, zda čestně prohlašující věděl o tom, že skutečnost, kterou prohlašuje, není pravdivá (např. že žadatel o dotaci nedluží zdravotní pojišťovně a ono je tam nějaké zapomenuté penále). Úmysl je totiž vyžadován jen u „obyčejného“ uvedení nepravdivého údaje. čtěte více

Výkladové stanovisko k pořádání akcí pro děti (soustředění apod.)

Stanovisko ve věci sportovních akcí pořádaných pro děti v návaznosti na opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. čtěte více