Podporují nás:

logo MSMT

Aktuální informace

NSA zahájila vyplácení dotace Můj klub 2022 

Národní sportovní agentura zahájila vyplácení dotační výzvy Můj klub, díky které je financováno zhruba 7000 dětských a mládežnických sportovních klubů v České republice. Letošní alokace je 1,5 miliardy korun a Můj klub tak patří mezi hlavní nástroje podpory a rozvoje mládežnického sportu v České republice. čtěte více

Zpráva z VV ČUS konaného 12. 4. 2022 

V Praze na Strahově se konalo 12. dubna letošní čtvrté zasedání Výkonného výboru České unie sportu. V úvodu jednání předseda České unie sportu Miroslav Jansta vysoce ocenil pomoc mnoha sportovních svazů, klubů a tělovýchovných jednot po celé České republice ukrajinským sportovcům i dalším občanům Ukrajiny, kteří do naší země uprchli před ruskou vojenskou agresí. Poděkoval členským subjektům ČUS za přetrvávající nasazení a podporu nejen při zajišťování základních životních potřeb uprchlíků, ale také při jejich stále častějším zapojování do tréninkových a sportovních aktivit. čtěte více

Datové schránky budou pro spolky povinné od 1. 1. 2023 

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku všechny právnické osoby, tedy včetně spolků. Právnickým osobám, které datovou schránku k předmětnému datu nebudou mít zřízenou na základě vlastní iniciativy, bude datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to nejpozději do 31. 3. 2023. čtěte více

Zpráva z VV ČUS konaného 15. 3. 2022 

V Praze na Strahově se konalo 15. března letošní třetí zasedání Výkonného výboru České unie sportu. Hlavními body jeho programu byly především informace o zajištění financování českého sportu v letošním roce, svolání a příprava 40. valné hromady ČUS a v reakci na ruskou vojenskou agresi možnosti podpory ukrajinských sportovců. čtěte více

Tipsport Sportuj s námi v roce 2021 

Navzdory koronavirové pandemii a nejistotě při organizaci sportovních podniků byl zájem v roce 2021 znovu neobyčejně vysoký. Elektronickou přihlášku zaslali pořadatelé 600 akcí ze všech sportovních odvětví po celé České republice. V první polovině roku však do projektu zasáhla pandemie koronaviru a mimořádná opatření, která neumožňovala pořádání sportovních akcí. Projekt se tak naplno rozjel až po rozvolnění mimořádných opatřeních ve druhé polovině roku 2021. Na konec se v rámci projektu v roce 2021 uskutečnilo a podpořilo 332 sportovních akcí v 55 různých sportovních odvětvích. Akce se konaly po celé ČR v 223 obcích a zúčastnilo se jich téměř 126 tis. účastníků, z toho téměř 65 tis. dětí a mládeže do 18 let. video "To nejlepší"

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu od 19. února 

Na základě mimořádného opatření ze dne 9. 2. 2022 č. j.  MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN, kterým dochází s účinností od 19. 2. 2022 do 28. 2. 2022 k omezení vyjmenovaných činnosti včetně sportu (dále jen „MO“) předkládáme stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu. čtěte více

Diskuse k souvislostem podpory sportu a mezinárodní konkurenceschopnosti

Předseda České unie sportu Miroslav Jansta v televizní diskuzi o státní podpoře sportu a souvislostech s výsledky českých hokejistů na ZOH: Za pár let nás bude porážet také Maďarsko. čtěte více

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu od 10. února 

Na základě mimořádného opatření ze dne 9. 2. 2022 č. j.  MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN, kterým dochází s účinností od 10. 2. 2022 k omezení vyjmenovaných činnosti včetně sportu (dále jen „MO“) předkládáme stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu. čtěte více

Končí termín podávání žádostí o dotaci na město Domažlice 

Upozorňujeme na končící termín podávání žádostí o dotace na město Domažlice v oblasti sportu, příjem žádostí končí 28.1.2022 ve 12:00 hodin.

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu od 17. ledna 

Na základě nového mimořádného opatření MZČR č. j. MZDR 1518/2022-1/MIN/KAN ze dne 14. 1. 2022došlo s účinností od 17. 1. 2022 ke změně pravidel omezení obchodu a služeb (dále jen „MO služby“). Má povahu změnového opatření, tudíž neobsahuje celý text, nýbrž jen měněné pasáže stále účinného opatření  MZČR č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN ze dne 29. 12. 2021. Ve vztahu ke sportovní činnosti však nedošlo k žádným změnám oproti předchozí úpravě. Dochází pouze k drobné úpravě čl. 10 - režimu pro lyžařské areály, ale jen z hlediska definice „kurzů“. Druhá změna se týká odst. 14, kde se však úprava dotýká pouze jednání orgánů právnických osob. Ty jsou nově začleněny do tohoto odstavce a to na roveň orgánů veřejné moci, tedy nemají žádný mimořádný režim. V této souvislosti proto lze nadále vycházet z dosavadního výkladového stanoviska JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu. čtěte více