Podporují nás:

logo MSMT

Informace pro TJ a SK

Výkladové stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 4. 11. 2020.

Na základě Usnesení 1142 došlo s účinností od 04. 11. 2020 00:00 hod. ke změně Usnesení vlády ze dne 30. 10. 2020 č. 1113 (dále jen „Usnesení 1113“) upravujícího volný pohyb osob a Usnesení vlády ze dne 30. 10. 2020 č. 1116 (dále jen „Usnesení 1116“) upravujícího provozovny, další zařízení, akce apod. čtěte více

Doporučené postupy pro TJ a SK při nemožnosti konání valné hromady

Spolu s omezením shromažďování osob v důsledku preventivních opatření proti šíření infekce koronaviru vznikají řadě spolků problémy s pořádáním valných hromad, popř. výročních členských schůzí. Protože spolky mají určité povinnosti, jako schválení účetní závěrky, výroční zprávy a jejich vložení do sbírky listin veřejného rejstříku, je potřeba situaci řešit podle platné legislativy. Česká unie sportu připravila doporučení pro své členské subjekty, jak v dané situaci optimálně postupovat. čtěte více

Změna lhůty podání žádostí MŮJ KLUB 2021

Národní sportovní agentura zveřejnila informaci o změně lhůty pro podávání žádostí Můj klub 2021, a to od 22. října do 16. listopadu 2020. více zde

PROJEKT ČUS - SPORTUJ S NÁMI bude i v roce 2021

Projekt Sportuj s námi i přes toto těžké období bude pokračovat i v roce 2021. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit.
Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.
Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku, odkaz na: přihlášku
Přihlášení do projektu pro rok 2021 bude probíhat v termínu od 7. 10. 2020 do 8. 11. 2020čtěte více

Výkladové stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30.9.2020

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 č. 957 (dále jen „Usnesení 957“) a č. 958 (dále jen „Usnesení 958“) sdělujeme ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s.
Na základě Usnesení 957 dochází s účinností od 5. 10. 2020 od 00:00 hod. dochází k vyhlášení nouzového stavu, a to na dobu 30 dnů.
Následným Usnesením 958 jsou pak s účinností od 5. 10. 2020 od 00:00 hod. do 18. 10. 2020 do 23:59 hod. stanoveny níže uvedené zákazy a omezení. čtěte více

Zveřejněna Výzva MŮJ KLUB 2021

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2021, která se zaměřuje na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jež se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020.
Veškeré informace k Výzvě MŮJ KLUB 2021 naleznete na: číst dále

Prodloužení termínu podávání žádostí v programu COVID-Sport do 30. září

Národní sportovní agentura zveřejnila dodatek č. 2 k Výzvě dotačního neinvestičního programu COVID-Sport, kterým prodlužuje možnost podávání žádostí do 30. září 2020. čtěte více

DOVOLENÁ - kancelář uzavřena

Ve dnech 10. 8. - 26. 8. bude z důvodu dovolené kancelář uzavřena.

Pozvání na Valnou hromadu Sportovní unie okresu Domažlice

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi Vás pozvat na řádnou VH SUOD, která se bude konat v úterý 8. září od 17:00 h v Městské sportovní hale v Domažlicích, Fügnerova 647 - viz. pozvánka
Těšíme se na Vaší účast.
Zdeněk Kubalík

Pozvání na ROADSHOW Národní sportovní agentury

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi Vás pozvat na Roadshow NSA pro zástupce sportovních klubů a organizací Plzeňského kraje, která se uskuteční v termínu dne 18. 8. 2020 od 16:30 h v aule Západočeské univerzity v Plzni, ul. Jungmannova 153/1 (jedná se o akci, která měla proběhnout v březnu a musela být přesunuta).
Potvrďte účast do 7. srpna 2020 na email: chladkova @ agenturasport.cz viz. pozvánka 
Se sportovním pozdravem
Zdeněk Kubalík