Podporují nás:

logo MSMT

Aktuální informace

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu od 10. února 

Na základě mimořádného opatření ze dne 9. 2. 2022 č. j.  MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN, kterým dochází s účinností od 10. 2. 2022 k omezení vyjmenovaných činnosti včetně sportu (dále jen „MO“) předkládáme stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu. čtěte více

Končí termín podávání žádostí o dotaci na město Domažlice 

Upozorňujeme na končící termín podávání žádostí o dotace na město Domažlice v oblasti sportu, příjem žádostí končí 28.1.2022 ve 12:00 hodin.

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu od 17. ledna 

Na základě nového mimořádného opatření MZČR č. j. MZDR 1518/2022-1/MIN/KAN ze dne 14. 1. 2022došlo s účinností od 17. 1. 2022 ke změně pravidel omezení obchodu a služeb (dále jen „MO služby“). Má povahu změnového opatření, tudíž neobsahuje celý text, nýbrž jen měněné pasáže stále účinného opatření  MZČR č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN ze dne 29. 12. 2021. Ve vztahu ke sportovní činnosti však nedošlo k žádným změnám oproti předchozí úpravě. Dochází pouze k drobné úpravě čl. 10 - režimu pro lyžařské areály, ale jen z hlediska definice „kurzů“. Druhá změna se týká odst. 14, kde se však úprava dotýká pouze jednání orgánů právnických osob. Ty jsou nově začleněny do tohoto odstavce a to na roveň orgánů veřejné moci, tedy nemají žádný mimořádný režim. V této souvislosti proto lze nadále vycházet z dosavadního výkladového stanoviska JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu. čtěte více

Informace pro dotační výzvy Regiony 2021 a Kabina 2021 

Národní sportovní agentura zveřejnila na svém webu informace pro žadatele v investičních dotačních výzvách Regiony 2021 a Kabina 2021. čtěte více

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu od 3. ledna 

Na základě mimořádného opatření MZČR č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN ze dne 29. 12. 2021 došlo s účinností od 3. 1. 2022 ke změně pravidel omezení obchodu a služeb (dále jen „MO služby“). Ve vztahu ke sportovní činnosti však nedošlo k žádným změnám oproti předchozí úpravě. Jedinou změnou je zrušení omezení pro jednání orgánů právnických osob, která tedy nyní nemají žádný zvláštní režim. V této souvislosti proto lze (s výjimkou jednání orgánů právnických osob) nadále vycházet z dosavadního výkladového stanoviska JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu. čtěte více

PF 2022 Jansta

ČUS pomohla s žádostmi o dotace více než 2000 TJ/SK 

Územní pracoviště České unie sportu po celý listopad intenzivně pomáhala klubům s žádostmi o dotace z klíčové dotační Výzvy Můj klub, která je zaměřena na podporu sportování dětí a mládeže od tří do dvaceti let. 89 servisních center ČUS poskytovalo zástupcům klubů a tělovýchovných jednot z celé republiky administrativní podporu, odpovídalo na dotazy, asistovalo při vyplnění žádostí a kompletování povinných příloh k dotaci. Pracovníci ČUS poskytli přímou pomoc při zpracování žádostí více než 2000 TJ/SK. čtěte více

ČUS a její zástupce soud očistil a zprostil obžaloby 

Po více než čtyřech letech jsou Česká unie sportu, její předseda Miroslav Jansta a generální sekretář Jan Boháč nepravomocně očištěni od všech obvinění. V pátek vynesl Městský soud v Praze verdikty, největší sportovní spolek společně s oběma jejími zástupci zprostil obžaloby v celém rozsahu. Potvrdilo se tak, že veškeré počínání ČUS bylo v souladu s právem. „Důkazy u soudu potvrdily, že naše jednání nebylo protizákonné a žaloba vůbec neměla být podána,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS. čtěte více