Podporují nás:

logo MSMT

Aktuální informace

Pozvání na ROADSHOW Národní sportovní agentury

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi Vás pozvat na Roadshow NSA pro zástupce sportovních klubů a organizací Plzeňského kraje, která se uskuteční v termínu dne 18. 8. 2020 od 16:30 h v aule Západočeské univerzity v Plzni, ul. Jungmannova 153/1 (jedná se o akci, která měla proběhnout v březnu a musela být přesunuta).
Potvrďte účast do 7. srpna 2020 na email: chladkova @ agenturasport.cz viz. pozvánka 
Se sportovním pozdravem
Zdeněk Kubalík 

Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví se týká i sportovních akcí

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 7. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN dochází k opětovnému zpřísnění pravidel souvisejících s epidemií COVID-19, a to mj. právě ve vztahu ke sportu a spolkové činnosti, a to s účinností ode dne 27. 7. 2020 od 0:00 hodin do odvolání. čtěte více

Memorandum o spolupráci má pomoci rozvoji sportovní infrastruktury v ČR

V pondělí 20. července došlo k slavnostnímu podepsání Memoranda o spolupráci mezi Národní sportovní agenturou, Českým vysokým učením technickým v Praze, Českou Komorou Architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Signatáři memoranda se budou podílet na přípravě technokraticky objektivních materiálů, které budou sloužit jako podklad pro rozvoj sportovní infrastruktury v České republice. čtěte více

Od 1. 7. došlo ke změně sazby DPH z 15 % na 10 % u vybraných činností sportu

Od prvního července vstupuje v platnost návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony a výrazně se dotýkají i sportovního prostředí. Týká se zejména sportovních organizací organizující sportovní události, společností provozující lyžařské areály, turecké lázně, sauny nebo solné jeskyně. čtěte více

Pozor na čestná prohlášení u žádostí o dotace

Ovětře si prohlašované skutečnosti na úřadech, sankce mohou být vážné. Předně je potřeba zdůraznit, že nezáleží na tom, zda čestně prohlašující věděl o tom, že skutečnost, kterou prohlašuje, není pravdivá (např. že žadatel o dotaci nedluží zdravotní pojišťovně a ono je tam nějaké zapomenuté penále). Úmysl je totiž vyžadován jen u „obyčejného“ uvedení nepravdivého údaje. čtěte více

Výkladové stanovisko k pořádání akcí pro děti (soustředění apod.)

Stanovisko ve věci sportovních akcí pořádaných pro děti v návaznosti na opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. čtěte více

Miroslav Jansta obhájil post předsedy České unie sportu

Českou unii sportu, největší sportovní spolek v zemi, povede další čtyři roky Miroslav Jansta. Rozhodli o tom delegáti volební Valné hromady ČUS, která se uskutečnila ve středu 24. června ve Sportovním centru Nymburk. Pro staronového předsedu, který byl jediným kandidátem, se rozhodla drtivá většina ze 142 hlasujících zástupců sportovních svazů, klubů a tělovýchovných jednot (2 zástupci se hlasování zdrželi). „Je to nejsilnější mandát a zároveň projevení důvěry. Jsme tu od toho, abychom bojovali za základní články českého sportu a za lidi, kteří přivádí děti ke sportování ve svém volném čase. Na to se chceme zaměřit také v následujícím období,“ prohlásil Miroslav Jansta, který bude vstupovat do své třetí volební funkce v čele spolku s více než milionem členů. Delegáti vybírali také nové členy do Výkonného výboru a Revizní komise ČUS. čtěte více 

Upozornění na výzvy rejstříkového soudu ve věci zaniklých spolků

ČUS zaznamenala případy, kdy rejstříkové soudy v souvislosti s prováděnou kontrolou zápisů ve spolkovém rejstříku, vyzývají ke zjednání nápravy i u spolků, které již dávno zanikly a nevyvíjí činnost. Ke zjednání nápravy, a to pod sankcí pokut, jsou pak často vyzývány osoby, které kdysi v těchto spolcích působily (bývalí předsedové, tajemníci apod.), a tudíž mohly být ze strany rejstříkového soudu dohledány v některých dokumentech. čtěte více

Neinvestiční dotační program COVID-SPORT zveřejněn

Národní sportovní agentura zveřejňuje v rámci dotačního neinvestičního programu Program podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 „COVIDSPORT“, č. j.: NSA-0209/2020/01, schváleného usnesením vlády č. 590 ze dne 1. 6. 2020 Výzvu 1/2020čtěte více
Datum a čas zahájení příjmu žádostí: 15. 6. 2020 od 13:00 h
Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 31. 8. 2020 do 23:59 h
Informace na webu NSA včetně videomanuálu k podávání žádostí o podporu v programu Covid-Sport: https://www.agenturasport.cz/covid-sport/
Tisková zpráva NSA z 15. 6. 2020: zobrazit zprávu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační titul na rekonstrukce a budování sportovišť

Nový dotační titul vyhlásilo MMR pro obce od 3 do 10 tis. obyvatel na rekonstrukce a vybudování sportovišť nebo multifunkčních hal.
Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí.
Lhůta pro doručení žádostí: zahájení příjmu žádostí 9. června 2020, ukončení příjmu žádostí 28. srpna 2020.