Podporují nás:

logo MSMT

Aktuální informace

Změna lhůty podání žádostí MŮJ KLUB 2021

Národní sportovní agentura zveřejnila informaci o změně lhůty pro podávání žádostí Můj klub 2021, a to od 22. října do 16. listopadu 2020. více zde

PROJEKT ČUS - SPORTUJ S NÁMI bude i v roce 2021

Projekt Sportuj s námi i přes toto těžké období bude pokračovat i v roce 2021. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit.
Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.
Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět přes elektronickou přihlášku, odkaz na: přihlášku
Přihlášení do projektu pro rok 2021 bude probíhat v termínu od 7. 10. 2020 do 8. 11. 2020čtěte více

Výkladové stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30.9.2020

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 č. 957 (dále jen „Usnesení 957“) a č. 958 (dále jen „Usnesení 958“) sdělujeme ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s.
Na základě Usnesení 957 dochází s účinností od 5. 10. 2020 od 00:00 hod. dochází k vyhlášení nouzového stavu, a to na dobu 30 dnů.
Následným Usnesením 958 jsou pak s účinností od 5. 10. 2020 od 00:00 hod. do 18. 10. 2020 do 23:59 hod. stanoveny níže uvedené zákazy a omezení. čtěte více

Zveřejněna Výzva MŮJ KLUB 2021

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2021, která se zaměřuje na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jež se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020.
Veškeré informace k Výzvě MŮJ KLUB 2021 naleznete na: číst dále

Prodloužení termínu podávání žádostí v programu COVID-Sport do 30. září

Národní sportovní agentura zveřejnila dodatek č. 2 k Výzvě dotačního neinvestičního programu COVID-Sport, kterým prodlužuje možnost podávání žádostí do 30. září 2020. čtěte více

DOVOLENÁ - kancelář uzavřena

Ve dnech 10. 8. - 26. 8. bude z důvodu dovolené kancelář uzavřena.

Pozvání na Valnou hromadu Sportovní unie okresu Domažlice

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi Vás pozvat na řádnou VH SUOD, která se bude konat v úterý 8. září od 17:00 h v Městské sportovní hale v Domažlicích, Fügnerova 647 - viz. pozvánka
Těšíme se na Vaší účast.
Zdeněk Kubalík

Pozvání na ROADSHOW Národní sportovní agentury

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi Vás pozvat na Roadshow NSA pro zástupce sportovních klubů a organizací Plzeňského kraje, která se uskuteční v termínu dne 18. 8. 2020 od 16:30 h v aule Západočeské univerzity v Plzni, ul. Jungmannova 153/1 (jedná se o akci, která měla proběhnout v březnu a musela být přesunuta).
Potvrďte účast do 7. srpna 2020 na email: chladkova @ agenturasport.cz viz. pozvánka 
Se sportovním pozdravem
Zdeněk Kubalík 

Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví se týká i sportovních akcí

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 7. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN dochází k opětovnému zpřísnění pravidel souvisejících s epidemií COVID-19, a to mj. právě ve vztahu ke sportu a spolkové činnosti, a to s účinností ode dne 27. 7. 2020 od 0:00 hodin do odvolání. čtěte více

Memorandum o spolupráci má pomoci rozvoji sportovní infrastruktury v ČR

V pondělí 20. července došlo k slavnostnímu podepsání Memoranda o spolupráci mezi Národní sportovní agenturou, Českým vysokým učením technickým v Praze, Českou Komorou Architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Signatáři memoranda se budou podílet na přípravě technokraticky objektivních materiálů, které budou sloužit jako podklad pro rozvoj sportovní infrastruktury v České republice. čtěte více